top of page

תזמור המתודות

Conductor waving baton over orchestra

נחשוב על כיצד נשלב בין כלי הכתיבה והחשיבה השונים ביומיום בכיתה וניצור רצפים ארוכים של למידה משמעותית.

כיצד אנו מעודדים את תלמידינו לפתח חשיבה ביקורתית ויצירתית בכיתה תומכת ומאתגרת? כיצד יוצרים הזדמנויות לתרגול דיון וחשיבה קבוצתיים מצד אחד, והכנה למבחנים ולכתיבת עבודות מצד שני? בסדנה זו נקדיש זמן למחשבה על בניית חוויות לימודיות מתמשכות שמקדמות גילוי אמיתי, חשיבה מעמיקה ושיתוף רעיונות.

 

הסדנה מתאימה למורים שכבר משתמשים במתודות כתיבה וחשיבה  ותוהים איך לתזמר אותן בהרמוניה ובאפקטיביות עם התכנים השונים הנלמדים.


הסדנה פתוחה למורים שכבר השתתפו בסדנה אחת לפחות של 30 שעות של המרכז לכתיבה וחשיבה ומזכה את המשתתפים ב-30 שעות גמול עם ציון.

bottom of page