top of page

חשיבה היסטורית

Ancient Structure

גלו את עקרונות החשיבה ההיסטורית וכיצד ליישמם בשיעורים מתוך תוכניות הלימודים. 

 

בסדנה נשלב משחקיות בהוראה כדי להדגים חלק מהעקרונות ונשלב הוראה מרובת כתיבה. תוכנית הסמינר נבנתה עם הפיקוח להוראת ההיסטוריה בהתאם למטרות הלמידה המשמעותית ופיתוח מיומנויות הלומד במאה ה-21.

ההשתלמות המועברת על ידי הצוות המוביל להוראת היסטוריה של התיכון הישראלי למדעים ואומנויות (יאס"א) נעשית בשיתוף עם המרכז ללימודי רוח בספריה הלאומית, והפיקוח על הוראת ההיסטוריה. ההשתלמות מבוססת על עקרונות החשיבה ההיסטורית של המכון הקנדי לחשיבה היסטורית בשילוב הוראה מרובת כתיבה לפי שיטת WRITING TO LEARN של מכון ה-IWT בבארד קולג' שבארצות הברית.

הסדנה מתאימה למורי היסטוריה בחטיבה העליונה, מתקיימת בקבוצות אינטימיות, בהשתלמות מקוונת או פנים אל פנים, ומזכה את המשתתפים ב-30 שעות גמול עם ציון.

ניתן לקרוא עוד על ההשתלמות באתר הספרייה הלאומית.

bottom of page