top of page

ימים מרוכזים

כל אחת מסדנאות היום של המרכז להוראת מדעי הרוח מתמקדת בטקסט המתאים לתכנית הלימודים (רומן, שירה, מקור היסטורי, כתיבה עיונית וכו') ומזמינה את המורות להתנסות באסטרטגיות למידה שיתופיות שמעודדות מעורבות בתהליך הלמידה.  

מה מיוחד בסדנאות שלנו?

​הסדנאות מציעות הזדמנות לשימוש בכתיבה כדי לגלות דרכים חדשות אל תוך טקסטים מוכרים ומזמנות יצירת קשרים בלתי צפויים בין סוגים שונים של טקסטים כדי לחשוף בהם משמעויות חדשות, מבלי לוותר על קריאה צמודה וביקורתית.

ניתן להירשם לכל סדנת יום בנפרד, או להירשם למספר סדנאות לאורך השנה ולקבל גמול.

סדנאות יום תשפ"ג

פרטים נוספים בקרוב!

bottom of page