top of page

מכתיבה חופשית
לכתיבה פורמלית

Image by Patrick Tomasso

סדנה למורים שמכירים את האסטרטגיות של כתיבה וחשיבה ורוצים להתמקד בליווי תלמידות ותלמידים במסע הכתיבה דרך כתיבת טיוטות ושכתובים ועד לחיבור הפורמלי.

בסדנה זו נחשוב על מטלות כתיבה והדרך אליהן.
מה אנו מצפים מתלמידותינו שיכתבו? מהן סוגי מטלות כתיבה אנו נותנים לתלמידים? ובעיקר - אילו כלים אפשר לתת לתלמידים ולתלמידות שלנו כדי לעזור להם לכתוב תרגילים, חיבורים ועבודות המבטאים את המחשבות והרעיונות שלהם על הטקסטים והנושאים הנלמדים ולצד זאת עונים לדרישות שאנו מציבים בפניהם?

 

בסדנה זו נקדיש זמן למחשבה על סוגי מטלות כתיבה ובעיקר נתנסה בעצמנו במעבר בין המחברת האישית שבה הכתיבה היא לא פורמלית אלא יותר משוטטת, חוקרת, מתנסה, לכתיבה לצורך הגשה שמציגה ומפתחת רעיונות באופן מבוסס לפי כללים סדורים. הסדנה מתאימה למורים שכבר משתמשים במתודות כתיבה וחשיבה וגם לאלו שיש להם רק היכרות ראשונית איתן ותוהים איך לעזור לתלמידיהם להשתמש בכתיבה החופשית שלהם ובאופנים השונים של קריאת טקסטים, כדי לכתוב תרגילים ומטלות עשירים ומבוססים.

הסדנה מתאימה למורי כל מקצועות הרוח, מתקיימת בקבוצות אינטימיות, בהשתלמות מקוונת או פנים אל פנים, ומזכה את המשתתפים ב-30 שעות גמול עם ציון.

bottom of page