top of page

Time is TBD

|

Location is TBD

סדנה לכתיבת מסה

סדנה למיטיבי לכת

הכרטיסים לא במבצע
הציגו אירועים אחרים

זמן ומיקום

Time is TBD

Location is TBD

פרטי האירוע

בסדנה זו, המומלצת למורים שכבר השתתפו בסדנת הקריאה לשם כתיבה לפחות פעם אחת, ילמדו המשתתפים לנצל דרכי הוראה המיוסדות על כתיבה לשם שיפור כישורי הכתיבה של התלמידים הניצבים בפני האתגר של כתיבת מסה. המשתתפים יתורגלו בדרכי ההוראה המגוונות כדי להתנסות ביתר עמקות בתהליך הכתיבה וכדי לפתח חשיבה על אודותיו. כמו כן ילמדו שיטות חדשות לשיפור, עריכה ושיתוף של התלמידים בתהליכי הכתיבה של זולתם.  בסדנה זו נתמקד אפוא בחשיבה על תהליכי הכתיבה ועל ההתנסות שלנו ככותבים, וזאת כדי להפוך למורים ומדריכים טובים יותר לכתיבה.

שיתוף

Time is TBD

|

Location is TBD

סדנה לכתיבת מסה

סדנה למיטיבי לכת

הכרטיסים לא במבצע
הציגו אירועים אחרים

זמן ומיקום

Time is TBD

Location is TBD

פרטי האירוע

בסדנה זו, המומלצת למורים שכבר השתתפו בסדנת הקריאה לשם כתיבה לפחות פעם אחת, ילמדו המשתתפים לנצל דרכי הוראה המיוסדות על כתיבה לשם שיפור כישורי הכתיבה של התלמידים הניצבים בפני האתגר של כתיבת מסה. המשתתפים יתורגלו בדרכי ההוראה המגוונות כדי להתנסות ביתר עמקות בתהליך הכתיבה וכדי לפתח חשיבה על אודותיו. כמו כן ילמדו שיטות חדשות לשיפור, עריכה ושיתוף של התלמידים בתהליכי הכתיבה של זולתם.  בסדנה זו נתמקד אפוא בחשיבה על תהליכי הכתיבה ועל ההתנסות שלנו ככותבים, וזאת כדי להפוך למורים ומדריכים טובים יותר לכתיבה.

שיתוף

bottom of page