top of page

קהילה תומכת

Support Group_edited.jpg

השתתפתם כבר בסדנאות מכשירי כתיבה והתחלתם ליישם את המתודות? 
בואו לנסות ולהתנסות יחד, לדון בשאלות ובעיות שעולות לנו.

 

​כולנו מוצאים את עצמנו מתלבטים לגבי מתנעים שכתבנו, תוהים איך להתאים כתיבה לא פורמלית לצרכינו הפדגוגיים, מתמודדים עם חוסר שיתוף פעולה מתלמידים מצד אחד ועם לחצים של מערכת ושל בגרויות מצד שני. הקהילה התומכת נותנת לנו מקום לנסות דברים חדשים על קהל אוהד, לשתף את הקולגות שלנו בהיסוסים לגבי שיעורים שבתכנון ובחוויות על שיעורים שכבר העברנו.

 

בהשתלמות לא נלמד פדגוגיות חדשות אלא נשתף אחד את השני בחוויות ובדילמות ונתנסה בהוראת עמיתים.

 

הסדנה מתאימה למורות ומורים שעברו סדנאות של כתיבה וחשיבה (כולל סדנאות מכשירי כתיבה) מכל המקצועות, ושכבר משתמשים במתודות — או רוצים להשתמש בהן — בשיעוריהם. 

המפגשים מתקיימים בקבוצות אינטימיות, במפגשים מקוונים, ומזכים את המשתתפים ב-30 שעות גמול עם ציון. במפגשים לא נלמדות מתודות חדשות, אלא נדון במה שהמשתתפות והמשתתפים מביאים לקבוצה ונתנסה בהוראת עמיתים. 

bottom of page